Keskkond

Meie planeet vajab enamat kui üksnes pillatud sõnu

Sellal kui ettevõtted üle maailma vaid räägivad sellest, kui oluline on keskkond, võime me uhkusega tõdeda, et oleme selle hoidmise nimel midagi reaalselt ette võtnud. Jah, tõepoolest, kõik autotootjad on vähendamas tootmise käigus eralduva süsihappegaasi hulka, kuid selline tegevus on tihtipeale tingitud maailma eri piirkondades kehtestatud seadustest ja maksusoodustustest. Meie aga oleme otsustanud astuda sammukese kaugemale.

Sammuke kaugemale!

Loomulikult ei piirdu keskkonnasäästlikkus üksnes CO2 emissiooni piiramisega. Keskkonna eest tõeliselt hoolt kandmine tähendab seda, et peame protsessi kaasama kõik oma tegevusvaldkonna tahud. Seetõttu oleme võtnud oma südameasjaks garanteerida, et meie sõidukid on ümbertöödeldavad, ja seda juba esimeste jooniste valmimisest alates. Tänu pingutustele, mida me teeme selle nimel, et iga meie autodes kasutatav detail oleks niisama selgelt äratuntav oma elutsükli lõpus kui ta on seda oma elutsükli alguses, muutub ka unistus jätkusuutlikust tulevikust üha realistlikumaks. Näiteks just taolise ümbertöötlemisprotsessi tulemusena muudetakse vanad akud polüpropüleenist porikummideks. Ja tegelikult ei piirdu meie keskkonnasäästlik mõtteviis vaid autodega: tänu oma tootmisprotsessis läbi viidud muudatustele saame me 77% tekkinud jäätmetest (millest valdava enamuse moodustab metall) suunata tagasi tootmisprotsessi ning taaskasutusse läheb ka 99% õlidest ja 94% lahustitest ja lahjenditest.

Tulevik

Oleme oma keskkonna hüvanguks antud panuse üle uhked ja püüdleme väsimatult veelgi paremate tulemuste poole. Investeerime pidevalt uutesse ja puhtamatesse kütustesse. Ilmselt üks põnevamaid Peugeot’ poolt loodud alternatiivse energia programme on kütuseelemendi, nn. Fuel Cell’i tehnoloogia, kus elektri tootmiseks pannakse vesinik reageerima hapnikuga ning ainsaks kõrvalsaaduseks on vesi.