Pikendatud lisagarantii tingimused

Käesolevad tingimused sisaldavad olulist infot Teie sõiduki pikendatud garantii kohta. Maksimaalse kasu saamiseks soovitame tingimused põhjalikult läbi lugeda. Garantii katab tingimustes toodud varuosade rikete kõrvaldamiseks vajaminevate varuosade ja tööaja kulud.

Pikendatud garantii hakkab kehtima esimesel päeval pärast tootjagarantii lõppu ning on kehtiv garantiilehel märgitud perioodil või kuni sõiduki läbisõiduni 150 000 km (kumb esimesena täitub).

Pikendatud garantii kehtib lisaks Eestile järgmistes Euroopa riikides:

Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Island, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Makedoonia, Norra, Saksamaa, Gibraltar, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Poola, Portugal, San Marino, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Madalmaad, Türgi (Euroopa osa), Ühendkuningriik ning Serbia ja Montenegro

Pikendatud garantii katab Teie sõiduki mehaanilisi ja elektrilisi osi ootamatute tehniliste või elektriliste rikete korral, välja arvatud järgmised osad:

kere, värvkate, välised viimistlusdetailid, klaasid, peeglid, salongi viimistlusdetailid, meelelahutus- ja sidesüsteemid, navigatsiooniseadmed, tulede detailid ja pirnid, akud, väljalaskesüsteemid, kesklukustuspult (k.a. võtmega integreeritud), rattad ja rehvid.

Sealhulgas, kuid mitte ainult tavalise kasutamise käigus kuluvad ning sõiduki hoolduse käigus vahetatavad osad: kaitsmed, juhtmed, süüteküünlad, pidurite ja siduri hõõrdkatted, klaasi-puhastite harjad, kaablid, torustik, voolikud, juhtmestik, juhtmekomplektid ning rihmad (garantiiga on kaetud hammasrihmad – palun tutvuge sõiduki hooldusgraafikus toodud märkustega hammasrihma vahetamist käsitlevate soovituste kohta).

Garantiiga on allpool kirjeldatud tingimustel kaetud alljärgnevad õlitihendid:
nukkvõlli tihendid, väntvõlli õlitihendid, veovõlli õlitihendid, käigukasti tagumine tihend ja diferentsiaali hammasrataste õlitihend, samuti muud tihendid kui sõiduki remontimiseks tuleb eemaldada mootor, käigukast või diferentsiaal.

Pikendatud garantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud kõik tootjatehase nõuetele vastavad korralised hooldused, samuti remonttööd sõiduki ametlikus esinduses kogu garantiiperioodi jooksul.

ERANDID

  1. Garantiinõuet ei võeta vastu, kui rikkest teatakse hiljem kui 7 päeva pärast selle ilmnemist.

  1. Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:

  •  lühirendiautodena, operatiivsõidukitena võ taksona kasutamisel
  •  võidusõiduks või muul viisil aja peale võistlusteks kasutatavad sõidukid,
  •  mittestandardsed või modifitseeritud sõidukid.
  1. Garantii kaotab kehtivuse, kui puuduvad tootja poolt ettenähtud korralised hooldused või ei teostata neid õigeaegselt.

  1. Garantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud kahjustusi: loomulik kulumine, hooletus, rooste, mistahes võõrkehad masinaosa sees või peal, ülekuumenemine, külmumine, sõiduki ebaotstarbeline kasutamine

  1. Garantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud probleeme/kahjusid: valesti või halvasti teostatud remondi tagajärjed, valesti paigaldatud masinaosad, valesti või halvasti valmistatud või väljatöötatud masinaosad, mitte tootja poolt standardina või lisavarustusena paigaldatud masinaosad,

  1. Garantii ei hõlma tulekahjust põhjustatud kahjusid ega liiklusõnnetuse poolt põhjustatud kahjustusi sõltumata sellest, kas sõidukikindlustus või kahjukindlustus need katab või mitte. Garantii ei hõlma kolmandaid isikuid ega füüsilisi kehavigastusi.

  1. Garantii ei hõlma üleujutuse, sõjategevuse, ülehelikiiruse lööklaine ega tuumaradiatsiooni põhjustatud kahjustusi.

Nõude esitamine riigis, kus sõiduk osteti
Kui Teie sõidukil tekib rike, võtke palun ühendust Mariine Auto esindusega. Kui see ei ole võimalik, siis lähima sõiduki volitatud edasimüüjaga. Paluge müüjal tuvastada rike.Juhul kui kui rikke parandamine ei ole hõlmatud käesoleva lepinguga, siis kohustute sõiduki osandamise ja remontimise kulud ise katma.

Kui Teie sõidukil tekib rike väljaspool Eestit, palun toimetage oma sõiduk lähimasse sõiduki volitatud esindusse. Paluge teha kindlaks rikke põhjus ja selle kõrvaldamise kulud. Teil tuleb esialgselt parandamise kulud ise kanda. Paluge arvele märkida ostjaks sõiduki müünud esindus. Naastes riiki, kust sõiduk osteti esitage palun arve ja sellega kaasnevad dokumendid Teile sõiduki müünud esindusele ning Teile hüvitatakse põhjendatud kulud vastavalt lisagarantii müünud esinduse hinnakirjadele.

Pikendatud garantii üle andmine
Pikendatud garantii on seotud Teie sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku jaoks, kui otsustate sõiduki maha müüa. Veenduge, et kõik pikendatud garantiiga kaasnevad dokumendid antakse uuele omanikule üle.

Uus omanik peab pikendatud garantii üleandmisest esmaselt sõiduki müünud volitatud esindust teavitama, et garantii jääks kehtima ja tema andmed saaks registreeritud.